โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ กำลังปรับปรุงระบบเว็บใหม่

ข้อมูล ต่างๆ กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง เพิ่มเติม 
ตอนนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของโรงเรียนได้ที่เพจของโรงเรียน
              ข่าวหัวข้อ โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์  (กำลังปรับ)

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ (วัดล้อมแรด)   ๒๖๔/๑  หมู่ ๔  ถนนเถินบุรี   ตำบลล้อมแรด   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๖๐
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    ๐๕๔-๓๓๓๑๒๑        Email : sstschool@hotmail.com
Copyright © 2022.    All Rights Reserved.